پلاک 11, سایت خرید و فروش خودرو

توضیهات
 نوع آگهی   (تیپ1 )
نوع آگهی _نقرای (تیپ2) نوع آگهی _طلایی     (تیپ3)
نمایش در صفحه اول بصورت رندم     √√
نمایش در صفحه جستجو  √√  √√ √√
 مدت آگهی  90  360  360
 بروز رسانی اگهی (تعداد در روز)  2 2  2
 امار بازدید از اگهی √√ √√ √√
 نمایش اگهی در نمایش کلی  عادی  نمایش بالاتر از اگهی های تیپ1 نمایش بالاتر از آگهی های تیپ 1و2(بالاتراز همه)
 رندم در صفحه خریدوفروش خودرو  --- √√ √√
تعداد درخواست گوش بزنگ 2 7 20
 نمایش در جزییات آگهی دیگران  --- √√ √√
 الویت در جستجو بر اساس قیمت  --- √√ √√
 الوییت در جستجو بر اساس برند  --- √√ √√
 ارسال ایمیل برای گوش بزنگ √√ √√ √√
 ارسال SMS برای گوش بزنگ  --- √√ √√
 نمایش در کانال تلگرام با بیش از30 هزار نفر عضو فعال خودرویی  ---  --- √√
 نمایش در پیج اینستارگرام  ---  --- √√
 ارسال ایمیل برای افراد گوش بزنگ برای خودرو شما √√ √√ √√
 ارسال SMS برای افراد گوش بزنگ برای خودرو شما  ---  ---  √√