Loading Theme Customizer. Please wait...

آگهی جدید
آگهی شما پس از بازبینی توسط تیم پلاک یازده منتشر خواهد شد.ولی دقت داشته باشید که مسئولیت کلیه خرید و فروش خودرو ها با خریدار و فروشنده می باشد و پلاک یازه مسئولیتی در این باره ندارد. بسته های اعتبار
با شرایط درج آگهی *
تصاویر
تعداد عکس قابل ارسال : 5
Images limit reached, to upload new please delete old images

Unfortunately images multiupload was unable to start, there are probably some script errors on site. Please check this article: IMAGES MULTIUPLOAD DOESN'T WORK? - HERE'S THE FIX.

آگهی های متمایز
برای بهتر دیده شدن آگهی خود میتوانید یکی از ویژگی های متمایز را که مستلزم پرداخت هزینه است انتخاب نمایید
آگهی - ''نخستین''
این آگهی در صفحات مربوط به همان دسته بندی و در نتایج جستجو ها از اولویت برخوردار است
آگهی - ''رنگی''
این توع از آگهی با رنگ متفاوت از سایر آگهی ها متمایز می شود
آگهی ''پشت رنگ دار''
این آگهی دارای رنگ پشت زمینه متفاوت بوده و ضمن جلب نظر کاربران در صفحات بیشتری نیز نمایش داده می شود
آگهی ''ویژه''
آگهی های ویژه در صفحه اول نمایش داده می شوند و در اغلب صفحات فرعی نیز در دید کاربران می باشند، بیشترین شانس دیده شدن برای یک آگهی ویژه وجود دارد
لغو