نسل جدید نیسان GTR

نسل جدید نیسان GTR به عنوان سریع ترین خودروی سوپر اسپرت در جهان شناخته شده است