ادرس: اردبیل سرعین خیابان امام خمینی نرسیده به مسجد جامع نبش کوچه شهید عباسی
تلفن : 04532220130