پلاک 11, سایت خرید و فروش خودرو

 

 نگین خودرو و پرشیا خودرو شرایط جدید فروش خودرو های DS را اعلام کردند

 

نگین خودرو و پرشیا خودرو شرایط جدید فروش خودرو های DS را اعلام کردند

 

نماینده رسمی خودروهای دی اس فرانسه در ایران، شرکت آرین موتور تابان قیمت اقساطی محصولات خود را با شرایط ویژه اعلام کرد.

 طبق اعلام این شرکت، شرایط فروش اقساطی محصولات دی اس در ایران به شرح جدول زیر می باشد:

 

  جدول شرایط فروش اقساطی محصولات دی اس شرکت آریان موتور تابان/ شهریورماه 96

نام خودرو مدل قیمت نهایی خودرو پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم پیش پرداخت سوم تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک وعده تحویل مبلغ تسهیلات درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
DS 5 2017 2.296.000.000 1.346.000.000 - - 14 ماهانه 67.857.140  15 روز 950.000.000 59%
DS 5 2017

2.296.000.000

1.346.000.000 - - 24 ماهانه 47.427.900  15 روز 950.000.000 59%
DS 6 2017 2.372.000.000 1.472.000.000 - - 18 ماهانه  50.000.000  15 روز 900.000.000 62%
DS 5LS 2017 1.946.000.000 1.046.000.000 - - 18 ماهانه 50.000.000  15 روز 850.000.000 54%
DS 4 2017 1.875.000.000 1.075.000.000 - - 18 ماهانه 44.444.444  15 روز 800.000.000 57%
DS 4 2017 1.875.000.000 1.075.000.000 - - 24 ماهانه 39.940.000 15 روز 800.000.000 57%
DS 3 2017 1.396.000.000 876.000.000 - - 12 ماهانه 43.333.333 15 روز 520.000.000 63%
DS 3 2017 1.396.000.000 876.000.000 - - 24 ماهانه 25.960.000 15روز 520.000.000 63%

 

همچنین شرکت های پرشیا خودرو و نگین خودرو نیز طرح فروش اقساطی محصولات خود را به شرح جداول زیر اعلام نمود:

 

جدول شرایط فروش اقساطی محصولات نگین خودرو/ شهریورماه 96

نام خودرو مدل قیمت نهایی خودرو پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم پیش پرداخت سوم تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک وعده تحویل مبلغ تسهیلات درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
سیمبل 1600 2017 795.000.000 319.000.000 - - 12 ماهانه 41.700.000 فوری 500.000.000 40%
سیمبل 1600 2017 795.000.000 319.000.000 - - 24 ماهانه 25.300.000 فوری 500.000.000 40%
سیمبل 1600 2017 795.000.000 319.000.000 - - 30 ماهانه 22.300.000 فوری 500.000.000 40%
سیمبل 1600 2017 795.000.000 274.000.000 - - 12 ماهانه 41.700.000 فوری 500.000.000 34%
سیمبل 1600 2017 795.000.000 274.000.000 - - 24 ماهانه 25.300.000 فوری 500.000.000 34%
سیمبل 1600 2017 795.000.000 274.000.000 - - 30 ماهانه 22.300.000 فوری 500.000.000 34%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.240.000.000 720.000.000 - - 12 ماهانه 45.900.000 15 روز 550.000.000 58%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.240.000.000 720.000.000 - - 24 ماهانه 27.800.000 15روز 550.000.000 58%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.240.000.000 430.000.000 290.000.000 - 12 ماهانه 45.900.000 15 روز 550.000.000 58%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.240.000.000 430.000.000 290.000.000 - 24 ماهانه 27.800.000 15 روز 550.000.00 58%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.140.000.000 571.000.000 - - 12 ماهانه 50.000.000 فوری 600.000.000 50%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.140.000.000 571.000.000 - - 24 ماهانه 30.400.000 فوری 600.000.000 50%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.140.000.000 571.000.000 - - 12 ماهانه 50.000.000 30 روز 600.000.000 50%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.140.000.000 571.000.000 - - 24 ماهانه 30.400.000 30 روزه 600.000.000 50%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.140.000.000 340.000.000 231.000.000 - 12 ماهانه 50.000.000 30 روزه 600.000.000 50%
داستر 2000-4WD-SE 2017 1.140.000.000 340.000.000 231.000.000 - 24 ماهانه 30.400.000 30 روزه 600.000.000 50%

 

 جدول شرایط فروش اقساطی محصولات پرشیا خودرو/شهریورماه 96

نام خودرو مدل قیمت نهایی خودرو پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم پیش پرداخت سوم تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک وعده تحویل مبلغ تسهیلات درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
۲۱۸i Active Tourer    2017 2.940.000.000 1.170.000.000 - - 24 ماهانه 101.600.000 30 روز 1.770.000.000 40%
۵۳۰i Sedan – Premier    2017 4.890.000.000 1.946.000.000 - - 24 ماهانه 169.000.000 30 روز 2.944.000.000 40%
۵۳۰i Sedan – Champion    2017 5.350.000.000 2.129.000.000 - - 24 ماهانه 184.900.000 30 روز 3.221.000.000 40%
۵۳۰i Sedan – Vision Sport    2017 5.790.000.000 2.304.000.000 - - 24 ماهانه 200.100.000 30 روز 3.486.000.000 40%
۷۳۰Li Sedan – Essential    2017 5.990.000.000 2.384.000.000 - - 24 ماهانه 207.000.000 30 روز 3.606.000.000 40%
۷۳۰Li Sedan – Essential Individual    2017 6.240.000.000 3.587.000.000 - - 24 ماهانه 149.100.000 30 روز  2.653.000.000 57%
۷۳۰Li Sedan – Prestige    2017 7.190.000.000 4.134.000.000 - - 24 ماهانه 171.800.000 30 روز 3.056.000.000 57%
۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual    2017 7.590.000.000 4.364.000.000 - - 24 ماهانه 181.300.000 30 روز 3.226.000.000 57%
۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual Composition    2017 7.940.000.000 4.565.000.000 - - 24 ماهانه 189.700.000 30 روز  3.375.000.000 57%
X1 xDrive 25i – Premium    2017 3.790.000.000 2.185.000.000 - - 24 ماهانه 93.600.000 30 روز 1.605.000.000 58%
X1 xDrive 25i – Premium    2017 3.790.000.000 1.851.000.000 - - 24 ماهانه 114.100.000 30 روز 1.939.000.000 49%
X1 xDrive 25i – Premium    2017 3.790.000.000 1.517.000.000 - - 24 ماهانه 135.200.000 30 روز 2.273.000.000 40%
X1 xDrive 25i – Innovation    2017 3.840.000.000 2.214.000.000 - - 24 ماهانه 94.800.000 30 روز  1.626.000.000 58%
X1 xDrive 25i – Innovation    2017 3.840.000.000 1.875.000.000 - - 24 ماهانه 115.600.000 30 روزه 1.965.000.000 49%
X1 xDrive 25i – Innovation    2017 3.840.000.000 1.537.000.000 - - 24 ماهانه 137.000.000 30 روزه 2.303.000.000 40%

 

 

قیمت خودروهای ایرانی

 

قیمت خودروهای خارجی

 

آگهی های موجود برای فروش

 

مشخصات فنی تمامی خودروها